Usługi programistyczne:

 • skrypty wykonujące seryjne operacje na plikach i folderach (zmiana nazw, wysyłanie i ściąganie z ftp, scalanie plików graficznych, tworzenie pdf)
 • desktopowe oraz webowe aplikacje bazodanowe typu CRUD (create, read, update, delete)
 • desktopowe aplikacje/narzędzia do profesionalnych obliczeń dla różnych branż
 • automatyczne skrypty do aktualizacji baz danych
 • skrypty do tworzenia raportów na podstawie informacji z baz danych
 • budowa, projektowanie i obsługa baz danych SQL
 • tworzenie aplikacji desktopowych i innych automatyzujących aplikacji oraz skryptów
 • automatyzacja procesów MS Office (Excel, Word, Access) przy pomocy macr vba
 • tworzenie interfejsów oraz aplikacji webowych

*Korzystamy z technologii Java, VBA, HTML, CSS, php, javaScript, jQuery, SQL

Kompleksowe usługi MS Dynamics NAV (Navision):

 • tworzenie nowych oraz modyfikacje istniejących raportów, tabel, stron/kart, codeunit-ów, xmlport-ów
 • integracja z zewnętrznymi aplikacjami oraz usługami
 • obsługa klientów ze wszystkich działów firmy
 • programowanie w języku C/AL (C/SIDE)
 • zarządzanie bazami MS SQL